Wat is jet grouting?

Door de injectie onder hoge druk vermengen we een watercementmengsel met de aanwezige grond. Op die manier vormen we groutkolommen in de ondergrond. Na uitharding van het mengsel kunnen de gevormde kolommen dienen als funderingspalen, grondkering, verankering of waterafsluitende laag aan de onderzijde van een bouwput.

Funderingspalen of grondkeringen die we creëren via jet grouting staan garant voor een zeer groot draag- of belastingsvermogen. Door verschillende groutkolommen overlappend te plaatsen, creëren we een grondkerende groutpalenwand.

De injectie onder hoge druk verloopt op een uiterst gecontroleerde manier met behulp van een roterende boorlans die volgens een aangepaste snelheid omhoog wordt getrokken. Door het aanpassen van verschillende parameters - waaronder optreksnelheid, injectiedruk en de verhouding water/cement - creëren we groutkolommen met een gewenste diameter tot meer dan 1 meter.

Jet Grouting 3

Drukniveau

Het vereiste drukniveau verschilt bovendien van type ondergrond, bijvoorbeeld zandige ondergrond versus kleiachtige bodem.

Om over de volledige lengte een groutkolom van constante diameter te bekomen, moet het drukniveau doorheen het injectieproces correct worden aangepast. Dit vereist heel wat nauwkeurigheid en vakmanschap.

Jet Grouting 4

Wanneer jet grouting toepassen?

Jet grouting is een veelzijdige en flexibele funderingstechniek die Ottaer zowel toepast voor burgerlijke bouwwerken als weg- en waterbouwkunde. Dit funderingssysteem veroorzaakt amper trillingen, waardoor we techniek ook kunnen inzetten in trillingsgevoelige zones.

Jet grouting wordt als funderingstechniek vaak gebruikt voor het herfunderen van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld bij oude historische gebouwen zoals kerken.

Voor weg- en waterbouw voorzien we jet-grouting bijvoorbeeld voor het verstevigen, afdichten van lekkages in keerwanden en kaaimuren.

Ook wanneer klassieke onderschoeiingen moeilijk geplaatst kunnen worden door grondwater of bij een ondergrond van slechte kwaliteit, biedt jet grouting vaak een oplossing.

Naast grote machines beschikken we ook over compacte zelfrijdende installaties voor jet grouting. Hierdoor kunnen we deze funderingstechniek ook toepassen op werven met beperkte beschikbare ruimte of binnenin gebouwen.

Jet grouting voor uw project?

Wilt u weten of jet grouting als funderings- of beschoeiingstechniek een oplossing biedt voor uw situatie? Contacteer ons gerust. Onze in-house studiedienst analyseert de technische uitdagingen en geeft advies op maat.